FILTRES MÈDICS VISUALS

Cuidem de la teva vista, cuidem dels teus ulls.

Òptica Pardo, experts en salut visual.

Hi ha certes patologies oculars, com ara la degeneració macular associada a l'edat (DMAE), retinopatia diabètica, retinosis pigmentària, glaucoma, gent operada de cataractes, conducció nocturna... etc, que presenten problemes d'enlluernament, visió borrosa, pèrdua de sensibilitat al contrast, fotofòbia i dificultat per adaptar-se a canvis sobtats en la il.luminació, entre d'altres.

Existeixen filtres terpèutics per millorar tota aquesta simptomatologia ocular, bloquejant les longituts d'ona nocives i deixant passar la resta de longituts d'ona de l'espectre de llum. Aquests filtres estan disponibles tant per vidres monofocals com progressius o bifocals.

Tens migranya? Podem tenir la solució per tu

Ara bé, no només hi ha filtres terapèutics sinó també filtres que ajuden al comfort o per determinats esports o condicions laborals.

Per exemple, per alleugerir la migranya disposem de filtres específics que redueixen tan la freqüència com la intensitat del dolor.

 

Aquests filtres mèdics no son simplement vidres de colors, sinó que estan fets amb pigment sec per no alterar-ne la tonalitat amb el pas del temps.

A l'Òptica Pardo t'oferim un assessorament personalitzat per la prescripció de filtres terapèutics en funció de la teva patologia ocular.