Cura la teva visió, cuida la teva salut amb Òptica Pardo

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 80% de la ceguera actual es podria haver previst. A Espanya, les principals causes de ceguesa són la degeneració macular associada a l'edat (DMAE), el glaucoma i la retinopatia diabètica.

Sabies que la DMAE és la principal causa de ceguesa en persones majors de 50 anys? I és que... Quan fa que no et fan un control exhaustiu de la teva salut visual? T'han examinat la retina recentment? Si tens glaucoma, diabetis o hipertensió, hauries de venir a revisió almenys un cop a l'any.

Cuida la teva visió, cuida la teva salut amb Òptica Pardo

A l'Òptica Pardo t'oferim un servei de prevenció visual que consisteix en una completa consulta d'optometria, proves complementàries com la reixeta d'Amsler o test de daltonisme, avaluació de salut ocular en el pol anterior mitjançant biomicroscopi, presa de tensió ocular i retinografia no midriàtica (fotografia de retina sense dilatar la pupil·la).

Per prevenir la ceguesa, enviem les retines per telemedicina a un equip d'oftalmòlegs, especialistes en retina, que les avaluen i realitzen un informe per escrit que rebràs juntament amb la resta de proves. Fins i tot podràs descarregar les teves retines a l'ordinador o escanejar-les amb el mòbil. Qualsevol professional de la medicina al qual mostres l'informe podrà accedir fàcilment a tots els dades.

Volem conscienciar-te de la importància del cuidat visual freqüent. A Òptica Pardo ens hem proposat que cap dels pacients que passin per la nostra consulta, surti amb una malaltia de retina sense detectar.

Una bona visió no només consisteix en tenir una correcta agudesa visual amb unes boniques ulleres. T'animem a anar més enllà i realitzar-te un examen complet de retina. La teva salut t'ho agrairà.