La llum blava

 

La llum és imprescindible per la visió i pel bon desenvolupament d’algunes funcions del nostre organisme. Hi ha però, longituds d’ona de l’espectre electromagnètic que no son beneficioses per nosaltres.

 

Degut al canvi d’hàbits i sobretot després de la pandèmia, hi ha una sobreexposició als dispositius electrònics (telèfons, tauletes, ordinadors...). Això provoca que actualment hi ha molta més llum blava, ultraviolada o nociva que arriba als nostres ulls.